Privacybeleid

MijnAlbum BV handelend onder de naam MyAlbum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Door onze dienst te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande privacy verklaring.

 • Versie: mei, 2018

Contactgegevens

 • MyAlbum
 • Mercatorweg 2-1
 • Joure, Nederland
 • T. +31513412133
 • W. https://myalbum.com

Andries Nolles is de Functionaris Gegevensbescherming van MijnAlbum BV Hij en zijn team zijn te bereiken via privacy@myalbum.com.

WAAROM PERSOONSGEGEVENS

MyAlbum heeft informatie van u nodig om onze dienst mogelijk te maken; het creëren van visuele verhalen verrijkt met insights en design welke u kunt delen met de mensen die er toe doen. MyAlbum verkrijgt deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

MyAlbum neemt het vertrouwen dat u in ons stelt en uw privacy erg serieus. Om u er van te kunnen verzekeren dat uw albums veilig bij ons zijn opgeslagen vragen we u een account bij ons aan te maken. We begrijpen heel goed dat u het aantal diensten waar u accounts heeft het liefst zo veel mogelijk wil beperken. Vandaar dat wij het mogelijk maken een account bij MyAlbum aan te maken waarbij u gebruik maakt van uw Facebook- of Google account. Als u van geen van deze beide diensten gebruik wil maken, of als u geen account bij deze beide partijen heeft, dan kunt u ook rechtstreeks bij MyAlbum een account aanmaken.

MyAlbum faciliteert het delen van albums via uw favoriete sociale platformen zoals Facebook, Twitter en Whatsapp, natuurlijk kunt u ook eenvoudig uw albums via mail delen of deze insluiten op uw eigen webpagina of blog bijvoorbeeld. Dit betekent dat MyAlbum het eigenlijke deelproces niet in eigen beheer heeft, maar doorverwijst naar andere partijen. Dit heeft als gevolg dat MyAlbum geen gegevens opslaat met betrekking tot de vraag “wie kan mijn albums zien?”. Wel houdt MyAlbum een database bij met interacties op uw album zoals het bookmarken, reageren of liken van foto’s of video’s. In sommige gevallen kan het zijn dat andere gebruikers of de eigenaar op de hoogte worden gebracht van dergelijke interacties.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT MYALBUM

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - E-mailadres
 • - IP-adres
 • - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door albums te bookmarken, teksten in voeren of reacties achter te laten
 • - Meta data uit foto’s en video’s zoals:
 • • Locatiegegevens
 • • Datum
 • • Tijd
 • • Camera merk
 • • Camera type

MijnAlbum BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • • Lens
 • • Camera instellingen

DOEL VAN DE VERWERKING

MijnAlbum BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • MijnAlbum BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • MijnAlbum BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

MijnAlbum BV verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MijnAlbum BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We zullen uw gegevens niet verkopen aan commerciële partijen, partners of welke derde partij dan ook. En we zullen u al helemaal niet lastigvallen met vervelende commerciële berichten.

BEWAARTERMIJN

MijnAlbum BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CATEGORIE

TERMIJN

REDEN

Personalia

Tot wederopzegging

Noodzakelijk uitvoeren dienst

Betaalgegevens

Tot 7 jaar na wederopzegging

Noodzakelijk uitvoeren dienst / Fiscale bewaarprlicht

Foto’s en Video’s

Tot de gebruikers ze zelf verwijderd

Noodzakelijk uitvoeren dienst

Meta data

Tot de gebruiker ze zelf verwijderd

Noodzakelijk uitvoeren dienst

Browse gegevens

Oneindig

Analyse en verbetering dienstverlenging. Instelbaar, zie cookieverklaring

Logbestanden

1 maand

Misbruik tegengaan, land-/ taalsettings, identificatie, analyse

IP adres

Tot wederopzegging

Misbruik tegengaan, land-/ taalsettings, identificatie, analyse

COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

MijnAlbum BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Voor een toelichting van ons beleid ten aanzien van cookies, welke cookies wij plaatsen en de bewaartermijn ons cookiebeleid: https://myalbum.com/legal

DIENSTVERLENERS VAN DERDEN

De volgende externe dienstverleners verwerken gebruikersgegevens uitsluitend met het oog op het leveren van de MijnAlbum-dienst:

 • Zendesk Widget
 • SparkPost
 • Font Awesome
 • Google Analytics (Universal Analytics) met geanonimiseerde IP
 • Google Analytics 4
 • Amazon Web Services (AWS)

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MijnAlbum BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze helpdesk via chat telefoon of via email: support@myalbum.com. Op het account profiel is het mogelijk persoonlijke gegevens te wijzigen of verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MijnAlbum BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

MijnAlbum BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice dan kan via de chat, telefonisch of via support@myalbum.com.